DE KEERZIJDE

Ervaringstrainingen en praktijkopleidingen
voor de zorg.
Minder regels, meer plezier.

In onze ervaringstrainingen wordt stap voor stap de regie overgenomen door onze 'Zusters' uit de praktijk. Zo voel je zelf wat afhankelijkheid met je doet. Deze kijk in de spiegel geeft een enorme boost voor verandering en persoonlijke versterking. Een hilarische eyeopener die niet snel vergeten wordt. Veranderingen en ideeën voor de dagelijkse zorg komen dan vanuit medewerkers en worden gezamenlijk met managers uitgevoerd.

Daar wordt iedereen beter van. 

 

 

Omdat we enorm veel nieuwe én goede medewerkers nodig hebben leiden wij statushouders en vluchtelingen op. Dit doen wij binnen speciaal ontwikkelde praktijkopleidingen met o.a. coaching on the job. Samen met onze partners bouwen wij aan een goede basis en achtervang in het vervolgtraject zodat duurzame inzetbaarheid gegarandeerd is. 

 

Wij investeren in het zorgvak omdat we geloven in de kracht en kwaliteit van mensen met een groot hart. 

 

 


 

MEEMAKEN
IS
WAARMAKEN

Ervaringstrainingen en workshops

Binnen deze trainingen worden deelnemers zelf verzorgd en begeleid door onze zorgprofessionals met jarenlange werkervaring.  Beperkingen zoals slecht zien, slecht horen, niet kunnen praten en rolstoelafhankelijkheid worden persoonlijk ervaren. Hulp bij de maaltijd en verzorging? Geen probleem! Je kijkt in de spiegel naar het effect van je eigen gedrag. Je voelt wat kleine, niet uitgeproken automatismen met jou doen. We spelen geen rollenspel want je blijft gewoon jezelf. Net zo makkelijk. Alles wat er gebeurt komt uit de praktijk en juist dit maakt de training pijnlijk herkenbaar maar zeker ook hilarisch. Een duurzame ondersteuning in kracht en positieve energie.

Bruikbaar vanaf dag één.   

OPSTAP
NAAR BETAALD WERK

Praktijkopleiding met coaching on the job

 

 Wil je graag werken in de zorg? Maar weet je niet waar te beginnen? Dan is de Praktijkopleiding Zorg, geschikt voor o.a. statushouders, van De Keerzijde iets voor jou. Je legt een goede basis om door te groeien naar een interne BBL-opleiding. De erkenningen zorgen voor een opstap naar betaald werk. De Keerzijde blijft, ook na afronding van de opleiding, ondersteuning bieden. We kiezen voor duurzame inzetbaarheid. Er is geen weg meer terug. Soms is er extra aandacht voor nodig en de moed om van gebaande paden af te wijken. En juist dat vinden wij erg leuk. 

 

Momenteel wordt deze opleiding vernieuwd en uitgebreid i.s.m. verschillende samenwerkingspartners. Volg onze nieuwsberichten via de nieuwsbrief en social media om op de hoogte te blijven. 

“I’ve learned that people will forget what you said,
people will forget what you did, but people will never
forget how you made them feel.”

 

- Maya Angelou -

Lieke schrijft: Uit de uitkering

De Keerzijde helpt statushouders de opstap naar een betaalde baan maken.

 

Er is veel te doen over vluchtelingen in Nederland. Vaak leeft het beeld dat ze niet willen werken. De praktijk wijst gelukkig anders uit. Veel statushouders werken als vrijwilliger. Ze willen zich nuttig maken en zo iets terug doen voor de steun vanuit onze samenleving. Velen willen ook graag betaald werk, maar beschikken hiervoor niet over de juiste papieren.  En daar waar ze proberen een diploma te behalen, mislukt dit vaak vanwege ‘opstartproblemen’ bij opleidingen. Veelal vormt de taal een barrière. Ook blijkt het moeilijk om het Nederlandse onderwijssysteem te begrijpen. 

Ik vind dat een trieste conclusie. ‘Je wilt wel, maar kunt niet. Want je past eigenlijk niet in het systeem’. 

Dat moet toch anders kunnen? Zo was althans mijn denkwijze toen ik in 2018 in gesprek was met verschillende samenwerkingspartners. Waarom zouden we niet het systeem aanpassen en zorgen dat de statushouder er wél in past? Dus kijken naar wat iemand wél te bieden heeft, in plaats van wat iemand (nog) niet kan? Zo krijgt iemand tenminste wél een kans op een goede opleiding en betaalde baan. 

 

Denken in mogelijkheden

Zo gezegd, zo gedaan. Vanuit mijn bedrijf, trainingsbureau De Keerzijde, besloot ik een kans te creëren voor al die mannen en vrouwen die graag in de zorg willen werken, maar door de toelatingsdrempel of taaltoets de stap naar een regulier ROC niet kunnen maken. 

 

Een pilot

 

Mijn idee mondde uit in een pilot. Via Vluchtelingenwerk Breda stapten medio 2019 twee kandidaten in. De overige kandidaten kwamen uit Bergen op Zoom en zelfs één uit het oosten van het land. Bij Surplus kregen twee statushouders de kans om in de praktijk aan de slag te gaan. Deze zorgorganisatie bood de statushouders een leer-werkplek op een zorglocatie aan en De Keerzijde verzorgde de interactieve studiedagen en coaching on the job. Vanaf dag 1 was het een directe ondersteuning voor het vaste personeel, omdat de statushouders door de coach van De Keerzijde ingewerkt konden worden. Tenslotte komen wij allemaal van de werkvloer. 

 
Een echte win-win situatie

Waar de studenten begonnen als zorgondersteuners (hulp bij de afwas, ontbijtjes klaarmaken, wandelen), vervulden ze al snel een belangrijke sociale rol op de werkvloer. De dagelijkse praatjes vormden voor de bewoners fijne momenten van oprechte aandacht en voor de statushouders een mooie mogelijkheid om hun Nederlands in de praktijk te brengen. Een echte win-win situatie! En dankzij de coaches on the job vanuit De Keerzijde had Surplus geen omkijken naar de twee studenten, maar wel het profijt van de extra zorgmedewerkers op de werkvloer.

 

Het resultaat

Het resultaat na 12 weken pilot? De studenten verdienden een erkende MBO 1 Entree en  praktijkverklaringen voor mbo 2 en zelfs voor niveau 3. De kandidaten kunnen dankzij deze erkende praktijkverklaringen nu via reguliere zorgopleiders doorleren voor de niveaus die ze uiteindelijk willen bereiken. Ze zijn overigens direct in de praktijk aan de slag gegaan. Waarmee we uitkomen op een ander bijkomend voordeel: De gemeente heeft twee uitkeringsgerechtigden minder! 

 

Opstap naar betaald werk

Hier stopt het niet. We zetten de pilot voort in de vorm van een heuse praktijkopleiding Zorg. Daarmee vormt De Keerzijde een mooi voorportaal voor al die statushouders die graag de opstap naar betaald werk willen maken, maar voor wie de stap naar een reguliere zorgopleiding en het bijbehorende onderwijssysteem nog net te groot is. Per direct kunnen zij laten zien wat ze al kunnen en door middel van de praktijkverklaringen mogen zij dit werk dan ook officieel uitvoeren. 

Inmiddels ben ik in gesprek met verschillende gemeenten die deze mensen ook graag aan het werk helpen. Zo kunnen we laten zien dat we samen het verschil kunnen maken. 

En dat doen we nu eenmaal graag bij De Keerzijde! 

 

Lieke du Bois De Keerzijde

 

#datgaikmorgenandersdoen #voorbewoners #énvoormezelf #dekeerzijde #belevingszorg #hartvoordezorg #meemaken #waarmaken #meemakeniswaarmaken


Schrijf je in

We sturen maximaal 4 keer per jaar
een nieuwsbrief toe.